AP Photo/ Evert Elzinga Копия дневника в доме-музее Анны Франк в Амстердаме

AP Photo/ Evert Elzinga Копия дневника в доме-музее Анны Франк в Амстердаме

AP Photo/ Evert Elzinga
Копия днев­ни­ка в доме-музее Анны Франк в Амстер­да­ме